Tin tức

Xem thêm >>
Báo chí là một trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Luật tiếp cận thông tin và trong chương trình đối tác đây là một trong vấn đề được bàn tới rất sâu sắc nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người.

Để bắt đầu vấn đề Nhà báo Mai Phan Lợi một trong những chủ tọa của Diễn đàn phát biểu những ý kiến của mình về báo chí với tiếp cận thông tin. Theo anh “Báo chí và truyền thông là một trong những đối tượng chịu sự tác động của luật này, tuy nhiên hiện nay báo chí chưa hẳn quan tâm vì họ đã có được nguồn tin của mình cho nên phải cho họ thấy được ích của mình khi luật được thông qua” với báo chí thông tin như nguồn sống, có thông tin thì sẽ có những tác phẩm báo chí, và khi họ nhận được quyền tiếp cận thông tin thì ắt hẳn sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi hoạt động báo chí. Chính vì vậy với ý kiến này các nhà báo Phan Lợi muốn khẳng định vai trò của Luật với báo chí.

Bên cạnh đó một vài khó khăn hiện nay mà báo chí mắc phải cũng được anh đưa ra để có thêm nhiều ý kiến góp ý: như nhiều nhà báo chưa quan tâm đến Luật tiếp cận thông tin, kỹ năng vận động chính sách và liên kết của các cơ quan báo chí còn chưa tốt... cho nên báo chí rất cần kiến thức và  kỹ năng truyền thông một cách mềm dẻo để các vấn đề được đề cập trọn vẹn hơn. Một vấn đề đưa ra được rất nhều đối tác quan tâm thể hiện bằng những quan điểm, câu hỏi về hiện trạng và sự quan tâm của báo chí đến với các bộ luật, vấn đề chính sách để có những giải pháp tốt nhất.

Một nền báo chí muốn phát triển rất cần thiết hơn nữa những phiên đối tác như lần này để các bên liên quan, các tổ chức có cơ hội nói lên ý kiến và chia sẻ những quan điểm của mình, “báo chí muốn phát triển thì mỗi công dân phải là một nhà báo, đưa ra ý kiến của mình, đồng thời phải viết bằng trái tim và sự hiểu biết...” đó là ý kiến mà hầu hết đối tác đều thống nhất và tán thành.

Tổng kết phiên làm việc của diễn đàn đối tác vào buổi  sáng với cuộc chia sẻ sôi nổi về báo chí, Bà Phạm Thúy Anh đã cũng chia sẻ “truyền thông là vũ khí sắc bén trong các vấn đề xã hội, cần có các thông tin chính xác và minh bạch, cho nên cần hơn cả việc cung cấp thông tin và tiếp cận thông tin sao cho phù hợp...”

Báo chí thực sự đã và đang trở thành một nguồn lực, một vũ khí để giúp cho Luật tiếp cận thông tin nhanh chóng được thực hiện và đi vào dễ dàng, nhanh chóng hơn.

 

 

Tin khác