Vấn đề chung về môi trường

Xem thêm >>

Biến đổi khí hậu

Monday, 23/06/2014, 15:42 0 531
Biến đổi khí hậu Lord Stern, chuyên gia kinh tế khí hậu có thẩm quyền nhất thế giới, đã đưa ra một lời cảnh báo rằng thiệt hại tài chính do sự nóng lên toàn cầu sẽ lớn hơn đáng kể so với mô hình hiện tại dự đoán.
 Điều này làm cho nó quan trọng hơn bao giờ hết để có hành động khẩn cấp và quyết liệt để kiềm chế sự thay đổi khí hậu bằng cách giảm lượng khí thải carbon, ông lập luận. thêm hầu hết các báo cáo gần đây của ban Quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC), chỉ ra rằng sự phát triển của các nước nghèo là một phần quan trọng của lý do tại sao lượng khí thải đang tăng và sẽ tiếp tục làm như vậy. Phát triển không nhất thiết phải theo một con đường phát thải cao, tuy nhiên. Báo cáo cho biết với chính sách đúng đắn nó có thể để ngăn chặn biến đổi khí hậu nguy hiểm con người gây ra, cho phép hệ sinh thái thích ứng, đảm bảo sản xuất lương thực toàn cầu không bị đe dọa và đảm bảo các nước có thể phát triển bền vững - tất cả cùng một lúc. 
Thông tin thêm: http:/ / www.economist.com/node/14447171