Bà Trần Thị Lan Hương

16:18 | 16/04/2015

Bà Trần Thị Lan Hương

Bà Trần Thị Lan Hương (Hương) hiện là Chuyên qua quản trị nhà nước của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Với hỗ trợ của Bộ phát triển quốc tế Anh, công việc của bà tập trung vào một loạt các lĩnh vực quản trị nhà nước, bao gồm tiếp cận thông tin, minh bạch và phòng chống tham nhũng. Trước khi làm việc cho Ngân hàng thế giới, bà làm trong lĩnh vực quản trị và quyền con người ở Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Ở Đại sứ quán Phần Lan, bà quản lý các dự án nhỏ nhằm cải thiện tiếp cận thông tin, tăng chất lượng dịch vụ công cho người dân, phòng chống buôn bán phụ nữ. Mối quan tâm của bà là làm việc vì một thế giới, một môi trường với nhiều hòa bình và hạnh phúc hơn. Bà nhận bằng Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển của trường Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC
Tin liên quan
16:27 | 16/04/2015
16:09 | 16/04/2015
16:17 | 16/04/2015
16:18 | 16/04/2015
16:21 | 16/04/2015
16:22 | 16/04/2015
16:23 | 16/04/2015
16:24 | 16/04/2015
16:25 | 16/04/2015
Đăng ký thành viên