QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2012-2013

14:51 | 14/09/2012

Thông qua Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI), Canada tài trợ cho các dự án hỗ trợ phát triển quy mô nhỏ dựa trên các đề xuất của các NGO và các tổ chức khác ở cơ sở. Quỹ Canada dành cho Việt Nam do Đại sứ quán Canada tại Hà Nội quản lý. Từ năm 1991, Quỹ Canada đã hỗ trợ hơn 400 dự án thuộc nhiều lĩnh vực ưu tiên, chủ yếu do cho các tổ chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam thực hiện. Để nhận tài trợ, các dự án phải phù hợp với các chính sách và ưu tiên của hai nước Canada và Việt Nam.
QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2012-2013

 

 

 

QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2012-2013

 

GIỚI THIỆU

Thông qua Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI), Canada tài trợ cho các dự án hỗ trợ phát triển quy mô nhỏ dựa trên các đề xuất của các NGO và các tổ chức khác ở cơ sở. Quỹ Canada dành cho Việt Nam do Đại sứ quán Canada tại Hà Nội quản lý. Từ năm 1991, Quỹ Canada đã hỗ trợ hơn 400 dự án thuộc nhiều lĩnh vực ưu tiên, chủ yếu do cho các tổ chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam thực hiện. Để nhận tài trợ, các dự án phải phù hợp với các chính sách và ưu tiên của hai nước Canada và Việt Nam.

 

MỤC TIÊU

Quỹ Canada của chính phủ Canada dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển địa phương tại Việt Nam, góp phần phát triển bền vững theo đúng các lĩnh vực ưu tiên của Canada dành cho hỗ trợ phát triển. Cụ thể là tập trung mở rộng dân chủ, đảm bảo an ninh, ổn định. Quỹ Canada cũng tập trung vào các lĩnh vực lồng ghép giữa môi trường bền vững và bình đẳng giới.

 

THỜI GIAN

Kính mời các tổ chức quan tâm gửi đề án cho Quỹ Canada chậm nhất ngày 10 tháng 10 năm 2012. Khi gửi đề án, các tổ chức cần xem xét và đảm bảo dự án có thể thực hiện có kết quả trong một thời gian tương đối ngắn (4 tháng). Các hoạt động dự án phải kết thúc trước ngày 31 tháng 3 năm 2013.

 

TRỌNG TÂM TÀI TRỢ

 

Trọng tâm:

 

Năm 2012-2013, Quỹ Canada tập trung tài trợ cho các dự án hoạt động trong hai lĩnh vực: Tăng cường quản trị điều hành có sự tham gia và  thúc đẩy quyền con người. Các đề án để được xem xét phải đáp ứng được các chủ đề và địa bàn trọng tâm. Những đề án chỉ liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ không nằm trong diện xem xét.

 

Quản trị điều hành có sự tham gia:

 

-          Thúc đẩy dân chủ ở cơ sở;

-          Củng cố năng lực xã hội dân sự

-          Phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó thảm họa thiên tai có sự tham gia;

Quyền con người:

 

-          Phòng chống buôn bán người;

-          Thúc đẩy bình đẳng giới;

-          Phòng chống bạo lực gia đình.

 

Kinh phí tài trợ:

 

Đề án có thể nhận mức tài trợ tối đa 50.000 đô la Canada (tương đương 1.040.000.000 đồng). 

 

Các tỉnh trọng tâm:

 

Quỹ Canada năm 2012-1013 tập trung tài trợ các địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk, và Kon Tum. Các đề xuất dự án trên địa bàn Hà Nội, Hòa Bình và Phú Thọ cũng nằm trong diện xem xét của Quỹ.

 

Các tổ chức có thể xin tài trợ:

 

Các tổ chức xã hội dân sự đăng ký hợp pháp ở Việt Nam (ví dụ: các tổ chức phi chính phủ (NGO) địa phương, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức cộng đồng).

 


CÁC TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

Các đề án phải hội tụ đủ các yếu tố sau:

 

-          có tính sáng tạo và không bao gồm các hoạt động nghiên cứu, các chi phí ngoài lãnh thổ Việt Nam và chi phí thường xuyên cho việc duy trì các hoạt động của một nhóm người hoặc một tổ chức;

-          được chính quyền địa phương ủng hộ và đã được thẩm định nhu cầu để khẳng định sự cần thiết của dự án;

-          dự án tập trung vào bình đẳng giới, đảm bảo môi trường trong suốt quá trình triển khai (từ xây dựng dự án, thực hiện, giám sát cho đến đánh giá);

-          cộng đồng địa phương được tham gia vào mọi mặt của dự án, kể cả việc ra các quyết định;

-          các mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án phải cụ thể, đo đếm được, có thể đạt được, thích hợp và có thời gian cụ thể;

-          xác định rõ ràng thành phần tham gia, vai trò của từng người trong dự án;

-          dự án sẽ mang lại các tác động lâu dài;

-          dự án phải có chi phí hợp lý, có sự đóng góp của địa phương.

 

Tổ chức xin tài trợ phải chứng minh:

 

-          có đủ năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện để đạt được các kết quả mong đợi của dự án;

-          đăng ký hoạt động hợp pháp ở Việt Nam, được các cơ quan chức năng địa phương ủng hộ;

-          có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án định làm hoặc từng làm việc với các nhóm đối tượng của dự án;

-          có thể duy trì hoạt động của dự án hoặc theo dõi các kết quả của hoạt động này sau khi dự án kết thúc;

-          đủ năng lực quản lý tài chính.

 

THỦ TỤC

Các tổ chức đề xuất phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Đơn xin tài trợ của Quỹ Canada, gửi bộ hồ sơ đề án cho Quỹ Canada trước ngày 10/10/2012.

 

Bộ hồ sơ đề án bao gồm:

 

-          Đơn xin tài trợ của Quỹ Canada;

-          Danh sách các tiêu chí phù hợp;

-          Thư ủng hộ đề án của các cơ quan liên quan, (có thể nộp ở giai đoạn sau );

-          Thư cam kết đảm bảo nhân lực tham gia dự án của tổ chức đề xuất dự án, bao gồm cả kế hoạch dự phòng trong trường hợp có thay đổi nhân sự trong quá trình triển khai dự án. (có thể nộp ở giai đoạn sau).

 

Cán bộ Quỹ Canada sẽ liên lạc với các tổ chức có đề án khả thi để trao đổi thêm về các đề án đó hoặc hướng dẫn thêm các thủ tục cần thiết.

 

Nếu dự án được phê duyệt, tổ chức gửi đề xuất và Đại sứ Quán Canada tại Việt Nam sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác. Trước khi kinh phí tài trợ được chuyển, tổ chức thực hiện dự án sẽ phải đồng ý nộp các báo cáo tiến độ và các báo cáo kết thúc dự án, duy trì sổ sách kế toán rõ ràng bao gồm các hoá đơn gốc và thu xếp các chuyến đi giám sát dự án theo yêu cầu của Quỹ Canada hoặc của Đại sứ quán Canada.


Mẫu đề án download tại đây: http://www.mediafire.com/?ev6n8vcuhqzogw6

Cần thêm chi tiết, xin liên hệ với:

 

Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương
Đại sứ quán Canada
31 Hùng Vương, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84 - 4) 3734-5000

Email: Vietnam-cfli-fcil@international.gc.ca

 

 

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC
Tin liên quan
11:02 | 11/10/2012
14:51 | 14/09/2012
17:08 | 11/06/2012
17:07 | 11/06/2012
17:06 | 11/06/2012
17:02 | 11/06/2012
16:54 | 11/06/2012
Đăng ký thành viên