Các lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ Hợp tác và Phát triển

14:00 | 02/08/2014

Các lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ Hợp tác và Phát triển
  • phát triển nguồn nhân lực, phát triển năng lực, đào tạo
  • giới trẻ cho phát triển_Y4D
  • nghiên cứu, giám sát và vận động chính sách, pháp luật, quản trị nhà nước
  • phát triển bền vững, nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh
  • kết nối các cộng đồng, các khu vực, các lĩnh vực cho hợp tác hiệu quả, phát triển thành công về kinh tế, xã hội, công bằng và bình đẳng.
  • gây quỹ, vận động, quyên góp trong và ngoài nước.
QUAY LẠI TRANG TRƯỚC
Tin liên quan
15:41 | 25/09/2012
Đăng ký thành viên