"...Phấn đấu trở thành thương hiệu Quốc gia và Quốc tế"

 

   Quỹ Hợp tác và Phát triển mong muốn, hướng tới một xã hội mà ở đó Người dân có được cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Một xã hội không còn người nghèo và người yếu thế, xã hội bình đẳng, văn minh và thịnh vượng.

   "Cùng nhau Hợp tác nhằm hướng tới, đạt được và duy trì một xã hội mà ở đó mỗi Người dân chúng ta, đặc biệt là người nghèo và yếu thế, luôn được hỗ trợ và phát triển trong cuộc sống vật chất và tinh thần". Đó là phương châm cơ bản của Quỹ Hợp tác và Phát triển.

 
 
 
Đảng và chính phủ luôn quan tâm, hỗ trợ Người dân thông qua các chương trình và kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, trách nhiệm của Người dân, của các tổ chức Nhân dân, của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với công cuộc quan trọng và ý nghĩa này cần phải thế nào?
 
 
Chủ tịch danh dự Quỹ Hợp tác và Phát triển, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội, Ông Nguyễn Đức Kiên:
 
"Quỹ Hợp tác và Phát triển phải có đặc trưng riêng, phấn đấu trở thành thương hiệu Quốc gia và Quốc tế"
Mục tiêu gốc lõi, lâu dài, xuyên suốt của Quỹ Hợp tác và Phát triển là góp phần phát huy mạnh mẽ dân chủ trong xã hội để mọi người dân tích cực đóng góp vào phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, không phải bao giờ ý kiến tập thể đều đúng.   Vấn đề là biết trân trọng, cầu thị, biết lắng nghe để gạn đục khơi trong.
Hiểu tận gốc rễ thì nội hàm của Hợp tác và Phát triển rộng lắm, " Phát triển nhanh và bền vững " cũng rộng lắm, tuỳ sức và lực trong mỗi thời kỳ mà Quỹ Hợp tác và Phát triển chọn ra trọng điểm, hướng ưu tiên theo thứ tự để hỗ trợ, tài trợ, như thế mới thiết thực và hiệu quả cao.
 
 
* Hội đồng Quản lý Quỹ Hợp tác và Phát triển:
 
Chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển, Bà Phạm Thuý Anh:
 
Quỹ Hợp tác và Phát triển mong muốn, hướng tới một xã hội mà ở đó Người dân có được cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Một xã hội không còn người nghèo và người yếu thế, xã hội bình đẳng, văn minh và thịnh vượng.
 
Mục tiêu Bình đẳng luôn được đặt lên hàng đầu trong Chiến lược của Quỹ Hợp tác và Phát triển. Đặc biệt nhấn mạnh Bình đẳng Giới và bình đẳng cho người nghèo, người yếu thế trong công tác Phát triển và Hợp tác.
 
Nguyên tắc tự nguyện và cam kết luôn xuyên suốt trong Hợp tác và Phát triển.
 
Tính bền vững và hiệu quả là nền tảng cơ bản đảm bảo các kết quả và nỗ lực của Quỹ trong Hợp tác và Phát triển, nhằm đạt được các mục tiêu và mong đợi.
 
 
 
Phó chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển, Ông Nguyễn Ngọc Lâm
 
 
* Hội đồng cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển
 
- Ông Lê Doãn Hợp, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, Chủ tịch Hội Truyền Thông Số Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin; Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:
 
Các vị trí đã từng nắm giữ:
 
- Chủ tịch Hội Truyền Thông Số Việt Nam.
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X
- Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung Ương
- Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Nghệ An
- Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
 
 
 
 
Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc Hội khóa XI, XII
 
Các vị trí từng nắm giữ:
 
 
- Thư ký riêng Bộ trưởng Bộ Lao động.
 
- Quyền trưởng phòng, Vụ Tiền lương, Bộ Lao động.
 
- Học quản lý kinh tế tại Liên xô( Liên bang Nga ngày nay ).
 
- Chuyên viên Vụ Tiền lương-tiền công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội( Bộ LĐTBXH).
 
- Phó Vụ trưởng, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương-tiền công, Bộ LĐTBXH.
 
- Vụ trưởng Vụ Tiền lương Bộ LĐTBXH.
 
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XI,XII.
 
 
Ông Vũ Quốc Tuấn, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, trưởng ban cố vấn Liên Mạng Vận động chính sách INPA, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt:
 
 
Các vị trí từng nắm giữ
 
 
 
- Chuyên gia cao cấp Văn phòng Chính phủ.
 
- Chủ tịch hiệp hội Làng nghề Việt Nam.
 
- Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
 
- Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Thuận, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội:
 
 
 
 Các vị trí từng nắm giữ:
 
 
 
- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội.
 
- Ủy viên ban thường vụ Quốc Hội.
 
- Phó Trưởng ban công tác lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Mai Thục, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ Đô:
 
 
 
- Nguyên Tổng biên tập Báo Phụ Nữ Thủ Đô
 
 - Hiện đang sống và viết tại Hà Nội. Đã xuất bản mười hai tác phẩm nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật: Tinh Hoa Hà Nội, Còn Tình Yêu Ở Lại, Lệ Chi Viên, Những Truyện Tình Lịch Sử…
 
- Tiểu thuyết lịch sử Vương Miện Lưu Đày được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật Việt Nam tặng giải B năm 2004. 
 
"Văn dĩ tải Đạo. Tôi cầm bút cùng mọi người hành trình trên con đường Chân Thiện Mỹ."
 
 
 
 
 
Ông Phạm Quý Tỵ, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, thứ trưởng Bộ Tư pháp:
 
 
 
 
 
- Hiện là thứ trưởng bộ Tư Pháp
 
- Nguyên Chánh án tòa án nhân dân Hà Nội.
 
"Đúng là tôi rất tâm đắc và đồng cảm với tổ chức này, nên đã tham gia Ban cố vấn của Quỹ."
 
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Đăng Vang, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội khóa XII
 
 
 
 
 
-  Đại biểu Quốc Hội khóa XII, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII
 
- Cục trưởng cục chăn nuôi – Bộ NN&PTNT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ban biên tập tờ tin Quỹ Hợp tác và Phát triển.
 
 
1. Nhà văn, nhà báo Mai Thục - Nguyên Tổng biên tập Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
 
2. Nhà văn Lê Hoài Nam - Nguyên phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định). Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Hà Nam.
 
3. Nhà báo, nhà thơ Trương Thị Kim Dung - Nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
 
4. Nhà báo, nhiếp ảnh Từ Ngọc Lang - Nguyên phóng viên Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
 
Xem thêm >>

Giới thiệu

"...Phấn đấu trở thành thương hiệu Quốc gia và Quốc tế"

 

   Quỹ Hợp tác và Phát triển mong muốn, hướng tới một xã hội mà ở đó Người dân có được cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Một xã hội không còn người nghèo và người yếu thế, xã hội bình đẳng, văn minh và thịnh vượng.

   "Cùng nhau Hợp tác nhằm hướng tới, đạt được và duy trì một xã hội mà ở đó mỗi Người dân chúng ta, đặc biệt là người nghèo và yếu thế, luôn được hỗ trợ và phát triển trong cuộc sống vật chất và tinh thần". Đó là phương châm cơ bản của Quỹ Hợp tác và Phát triển.

 
 
 
Đảng và chính phủ luôn quan tâm, hỗ trợ Người dân thông qua các chương trình và kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, trách nhiệm của Người dân, của các tổ chức Nhân dân, của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với công cuộc quan trọng và ý nghĩa này cần phải thế nào?
 
 
Chủ tịch danh dự Quỹ Hợp tác và Phát triển, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội, Ông Nguyễn Đức Kiên:
 
"Quỹ Hợp tác và Phát triển phải có đặc trưng riêng, phấn đấu trở thành thương hiệu Quốc gia và Quốc tế"
Mục tiêu gốc lõi, lâu dài, xuyên suốt của Quỹ Hợp tác và Phát triển là góp phần phát huy mạnh mẽ dân chủ trong xã hội để mọi người dân tích cực đóng góp vào phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, không phải bao giờ ý kiến tập thể đều đúng.   Vấn đề là biết trân trọng, cầu thị, biết lắng nghe để gạn đục khơi trong.
Hiểu tận gốc rễ thì nội hàm của Hợp tác và Phát triển rộng lắm, " Phát triển nhanh và bền vững " cũng rộng lắm, tuỳ sức và lực trong mỗi thời kỳ mà Quỹ Hợp tác và Phát triển chọn ra trọng điểm, hướng ưu tiên theo thứ tự để hỗ trợ, tài trợ, như thế mới thiết thực và hiệu quả cao.
 
 
* Hội đồng Quản lý Quỹ Hợp tác và Phát triển:
 
Chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển, Bà Phạm Thuý Anh:
 
Quỹ Hợp tác và Phát triển mong muốn, hướng tới một xã hội mà ở đó Người dân có được cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Một xã hội không còn người nghèo và người yếu thế, xã hội bình đẳng, văn minh và thịnh vượng.
 
Mục tiêu Bình đẳng luôn được đặt lên hàng đầu trong Chiến lược của Quỹ Hợp tác và Phát triển. Đặc biệt nhấn mạnh Bình đẳng Giới và bình đẳng cho người nghèo, người yếu thế trong công tác Phát triển và Hợp tác.
 
Nguyên tắc tự nguyện và cam kết luôn xuyên suốt trong Hợp tác và Phát triển.
 
Tính bền vững và hiệu quả là nền tảng cơ bản đảm bảo các kết quả và nỗ lực của Quỹ trong Hợp tác và Phát triển, nhằm đạt được các mục tiêu và mong đợi.
 
 
 
Phó chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển, Ông Nguyễn Ngọc Lâm
 
 
* Hội đồng cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển
 
- Ông Lê Doãn Hợp, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, Chủ tịch Hội Truyền Thông Số Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin; Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:
 
Các vị trí đã từng nắm giữ:
 
- Chủ tịch Hội Truyền Thông Số Việt Nam.
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X
- Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung Ương
- Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Nghệ An
- Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
 
 
 
 
Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc Hội khóa XI, XII
 
Các vị trí từng nắm giữ:
 
 
- Thư ký riêng Bộ trưởng Bộ Lao động.
 
- Quyền trưởng phòng, Vụ Tiền lương, Bộ Lao động.
 
- Học quản lý kinh tế tại Liên xô( Liên bang Nga ngày nay ).
 
- Chuyên viên Vụ Tiền lương-tiền công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội( Bộ LĐTBXH).
 
- Phó Vụ trưởng, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương-tiền công, Bộ LĐTBXH.
 
- Vụ trưởng Vụ Tiền lương Bộ LĐTBXH.
 
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XI,XII.
 
 
Ông Vũ Quốc Tuấn, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, trưởng ban cố vấn Liên Mạng Vận động chính sách INPA, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt:
 
 
Các vị trí từng nắm giữ
 
 
 
- Chuyên gia cao cấp Văn phòng Chính phủ.
 
- Chủ tịch hiệp hội Làng nghề Việt Nam.
 
- Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
 
- Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Thuận, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội:
 
 
 
 Các vị trí từng nắm giữ:
 
 
 
- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội.
 
- Ủy viên ban thường vụ Quốc Hội.
 
- Phó Trưởng ban công tác lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Mai Thục, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ Đô:
 
 
 
- Nguyên Tổng biên tập Báo Phụ Nữ Thủ Đô
 
 - Hiện đang sống và viết tại Hà Nội. Đã xuất bản mười hai tác phẩm nhiều thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật: Tinh Hoa Hà Nội, Còn Tình Yêu Ở Lại, Lệ Chi Viên, Những Truyện Tình Lịch Sử…
 
- Tiểu thuyết lịch sử Vương Miện Lưu Đày được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật Việt Nam tặng giải B năm 2004. 
 
"Văn dĩ tải Đạo. Tôi cầm bút cùng mọi người hành trình trên con đường Chân Thiện Mỹ."
 
 
 
 
 
Ông Phạm Quý Tỵ, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, thứ trưởng Bộ Tư pháp:
 
 
 
 
 
- Hiện là thứ trưởng bộ Tư Pháp
 
- Nguyên Chánh án tòa án nhân dân Hà Nội.
 
"Đúng là tôi rất tâm đắc và đồng cảm với tổ chức này, nên đã tham gia Ban cố vấn của Quỹ."
 
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Đăng Vang, cố vấn Quỹ Hợp tác và Phát triển, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội khóa XII
 
 
 
 
 
-  Đại biểu Quốc Hội khóa XII, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII
 
- Cục trưởng cục chăn nuôi – Bộ NN&PTNT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ban biên tập tờ tin Quỹ Hợp tác và Phát triển.
 
 
1. Nhà văn, nhà báo Mai Thục - Nguyên Tổng biên tập Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
 
2. Nhà văn Lê Hoài Nam - Nguyên phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định). Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Hà Nam.
 
3. Nhà báo, nhà thơ Trương Thị Kim Dung - Nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
 
4. Nhà báo, nhiếp ảnh Từ Ngọc Lang - Nguyên phóng viên Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
 

Tin nóng