Cuộc thi hùng biện online

Xem thêm >>

Mẫu đơn đăng kí dự thi

Monday, 28/04/2014, 00:33 0 1400

Để tham dự chương trình, đề nghị thí sinh gửi Bản đăng kí dự thi theo mẫu đơn đăng kí download ở link  http://bit.ly/1gZHKg3. Bản đăng kí dự thi phải được gửi về cho Ban tổ chức trước 23h59’ ngày 23/5/2015.

Mọi thắc mắc về chủ đề hoặc các yêu cầu hỗ trợ khác cho bài dự thi xin liên hệ qua:

Hotline: 0127 577 1188

Email: secretariat@cdfund.org.vn

Vui lòng truy cập vào website của Quỹ Hợp tác và Phát triển www.cdfund.org.vn hoặc website của chương trình Cuộc thi hùng biện online chủ đề “NÓI THẬT” www.cdfund.org.vn/cdf  để biết thêm chi tiết.