Cuộc thi “KHÁT VỌNG TRẺ” - Giới trẻ đồng hành cùng phát triển giáo dục