Cuộc thi viết: "Nói thật và tác động đến phát triển xã hội"

Xem thêm >>

Điều kiện tham dự

Saturday, 10/05/2014, 11:50 0 625
 -  Đại diện Nữ sinh viên có tố chất lãnh đạo của các Câu lạc bộ, các hội hoặc nhóm sinh viên trực thuộc các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
 
-  Có thành tích học tập khá giỏi.
 
-  Để tham dự chương trình, đề nghị thí sinh gửi thông tin cá nhân và nội dung hùng biện về cho Ban tổ chức theo mẫu đơn đăng kí download ở địa chỉ: http://bit.ly/1nilGVE
 
-  Bản đăng kí được gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ : secretariat@cdfund.org.vn