Cuộc thi viết: "Nói thật và tác động đến phát triển xã hội"

Xem thêm >>

Mẫu đơn đăng ký

Saturday, 10/05/2014, 12:11 0 627

Để tham dự chương trình, đề nghị thí sinh gửi Bản đăng kí dự thi theo mẫu đơn đăng kí download ở link  http://bit.ly/1nilGVE 

 

- Bản đăng kí dự thi viết phải được gửi về cho Ban tổ chức trước 23h59’ ngày 25/5/2014.

 

Mọi thắc mắc về chủ đề hoặc các yêu cầu hỗ trợ khác cho bài dự thi xin liên hệ qua:

Hotline: 0127 577 1188

Email: secretariat@cdfund.org.vn

 

Vui lòng truy cập vào website của Quỹ Hợp tác và Phát triển www.cdfund.org.vn hoặc website của chương trình Cuộc thi hùng biện online chủ đề “NÓI THẬT”  www.cdfund.org.vn/cdf  để biết thêm chi tiết.