[Hà Giang 8-9/11/2014] Chuyến đi công tác thực tế lên Hà Giang của Liên minh Nữ thủ lĩnh trẻ