Về chúng tôi

 
Tổng quan
 
Quỹ Hợp tác và Phát triển là mô hình tổ chức phi chính phủ kiểu mới, thích ứng với điều kiện thay đổi và phát triển của Việt Nam. Ngay sau khi Việt Nam được công nhận là thành viên mới của nhóm các nước thu nhập trung bình, Quỹ Hợp Tác và Phát triển được chính thức thành lập.
 
Với chức năng và vai trò được pháp luật quy định, Quỹ hoạt động độc lập, không vì lợi nhuận, đóng góp cho phát triển xã hội và kinh tế của đất nước. Quỹ được cho phép gây quỹ trong và ngoài nước cho các hoạt động và chương trình. Vận động và quyên góp cho các mục đích từ thiện và xã hội.
 
Quỹ Hợp tác và Phát triển mong muốn, hướng tới một xã hội mà ở đó "Người dân" có được cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Một xã hội không còn người nghèo và người yếu thế, xã hội bình đẳng, văn minh và thịnh vượng. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ " Người dân", " các cộng đồng", tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt Giới trẻ phát triển năng lực, được chuyển giao khả năng trong các lĩnh vực xã hội, pháp luật và chính sách, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kết nối và hợp tác tăng cường phát triển kinh tế, xã hội, thể chế...
 
Mục tiêu đạt Bình đẳng cho xã hội và các cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu trong Chiến lược của Quỹ Hợp tác và Phát triển. Đặc biệt nhấn mạnh Bình đẳng Giới, bình đẳng cơ hội và tiếp cận pháp luật, chính sách, quyền và quyền lợi, bình đẳng trong phát triển kinh tế, sinh kế và bình đẳng cho người nghèo, người yếu thế trong công tác Phát triển và Hợp tác. Nguyên tắc tự nguyện và cam kết luôn xuyên suốt trong Hợp tác và Phát triển.
Tính bền vững và hiệu quả là nền tảng cơ bản đảm bảo các kết quả và nỗ lực của Quỹ trong Hợp tác và Phát triển, nhằm đạt được các mục tiêu và mong đợi.
 
Đất nước phát triển, xã hội phát triển, các tổ chức Phi chính phủ Việt nam cần thay đổi và thích ứng, hoặc sẽ không phát triển. Xây dựng hình ảnh, định dạng tổ chức mới và phù hợp, chương trình nghị sự theo xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, nội dung hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, năng lực đẳng cấp là chìa khoá vàng, bí quyết cho Phát triển thành công và lâu dài...
 

Hội đồng cố vấn chính sách của Quỹ
chi tiết>>

Hội đồng quản lý Quỹ
chi tiết>>

Điều lệ của Quỹ
chi tiết>>

Sơ đồ mô hình tổ chức
chi tiết>>

Các lĩnh vực hoạt động chính
chi tiết>>

Ban cố vấn chương trình Minh bạch Việt Nam (VTP)
chi tiết>>

Ban cố vấn chương trình Giới trẻ và Phát triển

chi tiết>>

Huấn luyện viên trẻ (YCoach)

chi tiết>>

Đăng ký thành viên