Hội thảo Dự án Diễn đàn trực tuyến nhằm tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin của người dân: Một sáng kiến đáng hoan nghênh và thực sự cần thiết

19:44 | 09/05/2012

Dự án dự kiến huy động được 30.000 người trên phạm vi toàn quốc thường xuyên tiếp cận, trao đổi ý kiến về các vấn đề “nóng” cần thiết của người dân
Hội thảo Dự án Diễn đàn trực tuyến  nhằm tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin của người dân: Một sáng kiến đáng hoan nghênh và thực sự cần thiết

Hội thảo Dự án này do CEC tổ chức với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới và Ban Thanh tra Chính phủ.

Nội dung chính của Hội thảo  tập trung trao đổi vào các vấn đề sau: Lợi ích và tính hiệu quả, phương thức hoạt động, triển vọng của Dự án Diễn đàn trực tuyến.

Mục tiêu của Dự án là tạo ra diễn đàn công khai để huy động mọi người dân ở bất kỳ địa bàn nào cũng có thể tham gia  và giám sát các hoạt động phát triển ở địa phương, qua đó nâng cao nhận thức về luật pháp và kinh nghiệm thực tế về phòng chống tham nhũng và các vấn đề khác trong đó có trách nhiệm giải trình vốn vẫn còn là vấn đề nan giải của chính quyền địa phương.

Hệ thống thông tin trực tuyến đa chiều này có tiềm năng cung cấp cho người dân một số lượng lớn các thông tin liên quan : đến phòng chống tham nhũng, tuyên truyền chính sách luật pháp và các chương trình phát triển, giảm nghèo, hội nhập và bền vững…

Theo đánh giá của các chuyên gia: việc thiếu thông tin đáng tin cậy, kịp thời, toàn diện được coi là một trong những trở ngại lớn cho phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, là một trong những rào cản quan trọng nhất trong tiến trình phát triển bền vững. Giới truyền thông phát triển, một xã hội năng động, các cộng đồng địa phương tích cực tham gia là những hợp phần rất quan trọng cho nền quản trị dân chủ vì họ ở vị trí quan trọng làm cho Chính phủ và các đối tác phát triển khác chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ tốt hơn, tạo việc làm, và cải thiện đời sống. Nếu được đầu tư, hệ thống này chắc chắn sẽ là một công cụ góp phần thay đổi cơ chế quản trị và điều hành ở cơ sở hiện đại theo hướng chính phủ điện tử.    

Dự án dự kiến huy động được 30.000 người trên phạm vi toàn quốc thường xuyên tiếp cận, trao đổi ý kiến về các vấn đề “nóng” cần thiết của người dân.

                                                                                Phương Hòa

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC
Tin liên quan
14:58 | 31/01/2013
21:22 | 15/01/2013
17:15 | 10/12/2012
13:57 | 19/09/2012
11:38 | 23/07/2012
18:07 | 05/06/2012
20:26 | 09/05/2012
20:25 | 09/05/2012
19:44 | 09/05/2012
Đăng ký thành viên