Bách Liên Hoa Hồ Tây

09:28 | 04/07/2012

(*) Hoa Sen trăm cánh Hồ Tây (Bách Liên Hoa). Giống Sen quí này nay chỉ còn ở Hồ Tây và Hồ Đàn Nam Giao Huế. Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, do Quĩ Hợp Tác & Phát Triển (C&D) tổ chức sáng 22- 6- 2012 tại Khách sạn La Thành, dâng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hai bình Bách Liên Hoa lớn “Nhị toả trăng vàng Phật/ Thanh tịnh Liên Hoa hương”.
Bách Liên Hoa Hồ Tây

Nhị toả trăng vàng Phật
Cánh hồng Bách Liên Hoa (*)
Rễ cành thiện vô lượng
Ngự trên núi tuyết băng
Tâm an, Trí thăng hoa
Chuyển hoá tục phàm phu
Đau khổ bởi kẻ ngu
Người Trí khổ đau diệt
Tịnh độ tắm sạch trong
Tuệ nhãn lòng tự chiếu
Thanh tịnh Liên Hoa hương
Đạo cứu đường trần gian
Thân tâm toà Sen trụ. 

______________________________________

(*) Hoa Sen trăm cánh Hồ Tây (Bách Liên Hoa). Giống Sen quí này nay chỉ còn ở Hồ Tây và Hồ Đàn Nam Giao Huế. Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, do Quĩ Hợp Tác & Phát Triển (C&D) tổ chức sáng 22- 6- 2012 tại Khách sạn La Thành, dâng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hai bình Bách Liên Hoa lớn “Nhị toả trăng vàng Phật/ Thanh tịnh Liên Hoa hương”.

Hồ Gươm Mùa Hoa Sen
16h 45 phút Ngày 22- 6- 2012
QUAY LẠI TRANG TRƯỚC
Tin liên quan
15:10 | 31/01/2013
15:08 | 31/01/2013
15:00 | 31/01/2013
21:54 | 15/01/2013
21:23 | 15/01/2013
16:29 | 20/11/2012
12:00 | 21/09/2012
11:09 | 19/09/2012
09:36 | 23/07/2012
09:28 | 04/07/2012
Đăng ký thành viên