Tin tức

Xem thêm >>

“CHẮP BÚT BÁO CHÍ TRẺ”

Saturday, 04/04/2015, 00:12 0 1184
KÊU GỌI Ý KIẾN THÀNH LẬP “BÁO CHÍ CHO GIỚI TRẺ” (YMEDIA)

Quỹ  Hợp tác và Phát triển là mô hình tổ chức phi chính phủ kiểu mới, thích ứng với điều kiện thay đổi và phát triển của Việt Nam. Với chức năng và vai trò được pháp luật quy định, Quỹ hoạt động độc lập, không vì lợi nhuận, đóng góp cho phát triển xã hội và kinh tế đất nước. Mục tiêu hàng đầu trong chiến lược của Quỹ Hợp tác và Phát triển là đạt bình đẳng cho xã hội và các cộng đồng. (xem chi tiết tại http://cdfund.org.vn/ )

 

 “Liên minh Mữ Thủ Lĩnh Trẻ” (Yleader) được xây dựng và chính thức hoạt động ngày 20/4/2014 dưới sự bảo trợ của Quỹ Hợp Tác và Phát triển với nữ chủ tịch – bà Phạm Thuý Anh. Mô hình “Nữ thủ lĩnh trẻ” mang cho giới trẻ, cho xã hội nguồn nhân lực trí tuệ “mở”, được trau dồi va huấn luyện bởi hội đồng cố vấn, quy tụ những chuyên gia và những cá nhân trong xã hội.

(Xem chi tiết tại http://cdfund.org.vn/cdf )

Bên cạnh đó, cùng với Nữ thủ lĩnh trẻ - Yleader , chúng tôi có 2 tổ chức trẻ đầy triển vọng mới được thành lập dưới sự bảo trợ của Quỹ, đó là Hội Đồng Văn Hoá cho những sáng tạo trẻ (Yculture) và Viện Nghiên Cứu Trẻ (Ythinktank).

 

Trên đường xây dựng tổ chức Báo Chí Cho Giới Trẻ (Ymedia) chúng tôi thực hiện một cuộc gọi “Chắp bút báo chí trẻ” phủ sóng rộng rãi nhằm kêu gọi các ý tưởng sáng kiến xây dựng Báo chí cho giới trẻ.

 

1. Đối tượng: Cá nhân/nhóm các bạn trẻ độ tuổi từ 10 đến 24 (Ưu tiên cho ý tưởng của nhóm trẻ)

 

2. Nội Dung

+ Mục tiêu:

- Thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến thành lập nhóm, tổ chức cộng đồng có những ý tưởng mới về báo chí và truyền thông mang tính xã hội và kết nối cộng đồng.

- Tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia của đa số thành phần giới trẻ và người dân.

- Thông qua các sáng kiến và ý tưởng báo chí dành cho giới trẻ này, tiếng nói và vị thế của giới trẻ sẽ được chính thức công nhận…

+ Yêu cầu:

- Dung lượng: Không quá 3 trang giấy A4

- Cỡ chữ: 12

- Font chữ: Times New Roman

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Nội dung ý tưởng nêu rõ mục đích, mục tiêu, nội dung, hoạt động, thời gian thực hiện ý tưởng.

 

3. Cách thức gửi nộp ý tưởng:

- Bằng công văn (qua đương bưu điện hoặc trực tiếp): Văn phòng Quỹ Hợp Tác và Phát Triển số 6 – ngõ 292 Nghi Tàm – Tây Hồ, Hà Nội.

- Email thuky@cdfund.org.vn

Lưu ý: Filename ghi rõ: Ý tưởng dự án Ymedia

 

4. Thời gian gửi ý tưởng:

03/04/2015 – 30/04/2015

Mọi chi tiết liên hệ: Hotline – Mr. Đức Nhân: 01275771188

Tin khác