Tin tức

Xem thêm >>

Tiếp theo diễn đàn là góp ý của đại diện diện bên Truyền thông Việt, cho rằng “Tiếp cận thông tin tại Việt Nam nên học theo phong cách của Mỹ một lãnh đạo, một cấp phó, người lãnh đạo cần biết hơn về người dân” điều đó cho thấy tầm quan trọng của các cán bộ trong xây dựng quyền tiếp cận thông tin, và người dân luôn là đối tượng cần quan tâm chú trọng tới bởi họ có quyền được tiếp cận thông tin, có quyền được biết những gì liên quan đến cuộc sống của họ. Một người cán bộ, một mô hình cán bộ tốt khi có sự nhất quán trong tổ chức và có sự quan tâm đến người dân.

Cùng với đó là những chia sẻ về Hiến pháp 2013 và quyền Tiếp cận thông tin của ông Hoàng Văn Nghĩa – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Quyền con người ông chia sẻ ông cho rằng “Cần có một cơ quan, tổ chức chuyên quản lý về luật tiếp cận thông tin, đây là nhiệm vụ của cơ quan công quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người dân vì đó là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ” đứng trên cương vị một nhà nghiên cứu về quyền con người, với luật tiếp cận thông tin ông Hoàng Văn Nghĩa luôn chú trọng tới quyền thông tin của người dân, đặc biệt là sự đáp ứng thông tin của cơ quan lãnh đạo cho người dân...

Cả hai ý kiến đều có điểm chung là cần có thêm cơ quan về thực thi luật và giải thích luật về quyền của người dân trong tiếp cận thông tin, cho thấy rằng cho dù doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nhà nước nào cũng rất cần những hướng dẫn và sự quan tâm đến với quyền thông tin của con người...

Để tổng kết những ý kiến và chia sẻ của các đối tác Bà Phạm Thúy Anh đã đưa ra một vài lời tổng kết và mở ra những vấn đề tiếp theo về báo chí – một trong những vấn đề của diễn đàn cần góp ý, và những báo cáo khảo sát trẻ của các tổ chức trẻ trên các vùng miền.

 

Tin khác