Tin tức

Xem thêm >>

Buổi học đầu tiên của khoá tập huấn YMonitoring đang dần đi đến kết thúc.

Sau khi nhận được hướng dẫn từ giảng viên - thầy Hoàng Văn Nghĩa, các bạn học viên nhanh chóng chia đều thành 3 nhóm để thảo luận, trao đổi về các vấn đề: tính bất cập của quá trình tổ chức thực thi quyền hiến định về tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay; tác động và hiệu quả của việc xây dựng, ban hành luật tiếp cận thông tin đối với giới trẻ hiện nay; công tác giám sát chính sách trong việc xây dựng luật tiếp cận thông tin hiện nay.

3 nhóm, 30 phút với 3 nội dung trao đổi khác nhau, hứa hẹn buổi học thứ hai vào 14h chiều nay sẽ rất sôi nổi và nhiều quan điểm hay ho, độc đáo.

Tin khác